Odznaka Szturmowa Wehrmachtu z liczbą misji 50 (Allgemeines Sturmabzeichen mit der Einsatzzahl 50) – III Rzesza

55,00 

Medal był pierwotnie nadawany inżynierom bojowym, a także członkom artylerii, przeciwlotnictwa i przeciwpancernej, którzy wspierali jednostki piechoty w walce. Może być również przyznawany personelowi medycznemu obsługującemu ofiary na polu walki w „warunkach walki wręcz”. Przed wprowadzeniem Odznaki Zniszczenia Czołgów w marcu 1942 roku, Generalna Odznaka Szturmowa mogła być przyznawana za samodzielne niszczenie czołgów lub pojazdów opancerzonych.Na froncie od dnia 01.06.1940 r. odznaka Sturmabzeichen przyznawana była oficerom i żołnierzom wszelkich innych sił zbrojnych łącznie z artylerią szturmową, którzy walczyli wraz z piechotą lub czołgami oraz spełniali we własnej jednostce warunki do uzyskania Infanteriesturmabzeichen lub Panzerkampfabzeichen.

Kryteria nadania:
– W trzech atakach bojowych lub zakończonym powodzeniem rozpoznaniu lub przeciwnatarciu, które to mogą zostać zaklasyfikowane jako ataki bojowe, o ile doprowadziły one do walki wręcz z wrogiem.
Żołnierzom zaangażowanym w walce wręcz lub przebicie się przez pozycje wroga z bronią w ręku.
– W trakcie 3 różnych dni walki brali udział w przywracaniu utraconych pozycji bojowych.

Wraz z dalszym przebiegiem wojny najwyższe dowództwo uznało potrzebę zwiększenia klas tej odznaki i tak – 22.06.1943 r. – ustanowiono Allgemeines Sturmabzeichen mit der Einsatzzahl (Odznaka Szturmowa z liczbą operacji), odznakę o wyższych stopniach: II, III, IV, gdzie liczba stopnia oznaczała kolejno:
dla stopnia II z liczbą 25
dla stopnia III z liczbą 50
dla stopnia IV z liczbą 75 i cyfrą 100

Odznaki te mogą zostać nadane oficerom, podoficerom i żołnierzom jednostek artylerii szturmowej, artylerii pancernej oraz oddziałów strzelców pancernych, niszczycieli czołgów i batalionów pionierów.
a. II stopień – po zaliczeniu 25 udziałów w akcjach bojowych.
b. III stopień – po zaliczeniu 50 udziałów w akcjach bojowych.
c. IV stopień – po zaliczeniu 75 udziałów w akcjach bojowych.

Sturmabzeichen IV stopnia z liczbą „100” może zostać nadana ponownie po zaliczeniu 100 udziałów w akcjach bojowych.
Na umundurowaniu w służbie i po za służbą można nosić tylko jedną Sturmabzeichen, odznaki niższego stopnia pozostają jednak na pamiątkę.
Dni udziału w akcjach bojowych wymaganych do otrzymania Sturmabzeichen mit der Einsatzzahl obliczać się będzie od dnia 1 lipca 1943 r. W przypadku posiadania już Sturmabzeichen, Infateriesturmabzeichen lub Panzerkampfabzeichen zalicza się trzy dni udziału w akcjach bojowych z okresu sprzed dnia 1 lipca 1943 r. bez potrzeby ich potwierdzenia.

Budowa „25” i „50” była bardzo podobna. Owalna odznaka o wymiarach 58 mm wysokości i 48 mm szerokości. Orzeł wraz ze swastyką , bagnetem oraz granatem – czarne wykonanie było mocowane do wieńca, galwanicznie srebrzonego za pomaca nitów. Dodatkowo na dole wieńca była umieszczana tabliczka z rzymskim numerem 25 lub 50 – oznaczająca liczbę szturmów.

Budowa „75” i „100” była nieco inna niż wyżej opisana ponieważ zarys wieńca był wykończeniem zewnętrznym i wewnętrznym owalu odznaczenia. Wysokość odznak wynosiła 58mm a szerokość 49mm. Na dole wieńca była umieszczana tabliczka z rzymską cyfra 75 lub 100. Orzeł wraz ze swastyka, granatem i bagnetem tworzyły całość – poczerniana ,mocowana na nity do wieńca, który był złocony. Wielkość orzełka była nieco większa niż w wersjach 25 i 75 oraz skrzyżowanie granatu z bagnetem było pod nieco innym kątem.

Odznaka była noszona na lewej stronie kieszeni munduru. Odznakę można było nosić na wszystkich rodzajach mundurów wojskowych oraz partyjnych.
Odznaczone osoby na ubraniach cywilnych mogły tylko nosić wpiętą w lewą klapę marynarki miniaturkę Sturmabzeichen i Sturmabzeichen mit der Einsatzzahl.

12.06.1944 r. oddział organizacyjny sztabu OKH, zajął następujące stanowisko wobec nadawania Sturmabzeichen żołnierzom i oficerom z jednostek rozpoznawczych: W przypadku oddziałów rozpoznania ze składu dywizji górskich, oraz 44 Dywizji Grenadierów „Hochund Deutschmaister” łącznie z brygadami kawalerii, Sturmabzeichen nadawana ma być żołnierzom i oficerom wyżej wymienionych oddziałów według dotychczasowo obowiązujących przepisów wykonawczych podanych w Dzienniku Rozporządzeń i Rozkazów z dnia 1 czerwca 1940 r. Odznaka zaprojektowana przez berlińską firmę Wilhelma Ernsta Peekhausa.

3 w magazynie

Previous lowest price was 55,00 .

Opis

Wysokość:: 57 mm
Szerokość: 48 mm
Grubość: 5 mm (emblemat), 12 mm (razem z zapięciem)
Rodzaj metalu: metal – odlew ze znalu
Kolor: stare srebro (galwanizowany)
Wytłoczenie:
Obwód odznaki stanowi wieniec z liści dębowych z żołędziami – po 5 sztuk z każdej strony. W centrum umieszczony jest  niemiecki orzeł trzymający w szponach swastykę. Pod orłem skrzyżowany bagnet bojowy oraz granat, dwie strony wieńca łączy plakietka ze złotą cyfrą 50.
Przeznaczenie: mundury wojskowe, cele rekonstrukcyjne,itp.

Dodatkowe informacje

Waga 15 g
Wymiary 57 × 48 × 12 mm
Kolor

Kraj pochodzenia

Okres historyczny

Rodzaj materiału

Rodzaj mocowania

Rodzaj wykończenia

,

Uwagi

Naszym celem nie jest i nigdy nie było propagowanie idei nazistowskich i faszystowskich, komunistycznych, totalitarnych ani jakichkolwiek innych! Produkowane przez nas repliki mają charakter historyczny, kolekcjonerski, edukacyjny oraz służyć mogą w realizacji współczesnych produkcji filmowych bądź teatralnych, wszelkiego rodzaju oficjalnych inscenizacji organizowanych przez zorganizowane grupy rekonstruktorów wydarzeń historycznych i batalistycznych.

Może spodoba się również…